NHẬN DIỆN MÀU SẮC

Nhận diện màu sắc thông qua bức ảnh chụp của bạn hoặc bất cứ tấm hình nào trên mạng. Công cụ mang tính chất tham khảo vì màu từ ảnh của bạn có thể khác với màu trên thực tế.

---------1Tải hình ảnh

---------2Chọn màu trong ảnh

---------3Xem kết quả

Thả một hình ảnh vào khung này để nhận diện màu sắc

Hoặc click vào đây để chọn tệp

Chấp nhận mọi file hình ảnh (PNG, JPG, GIF...) dung lượng < 3MB